Inga investeringskostnader

Att städa bostäder innebär inga investeringskostnader att tala om. När du städar hemma hos någon, i en lägenhet, villa, radhus eller i ett fritidshus så finns i allmänhet all nödvändig städutrustning där. Utrustningen kanske inte är så professionell som du skulle önska och som du senare kommer att ha, men det duger som en start för ditt nya företag.

Slutsats:

För att komma in på städmarknaden för kommersiella lokaler, som kan vara både spännande och lönsam, så är mitt råd att ta dig in successivt. Börja jobba åt små privata företag med mindre lokaler. Här kan du komma igång utan några större investeringskostnader. Om det överhuvudtaget är anbudskonkurrens så är den betydligt enklare. Det blir mindre administration och du kommer inte att vara så beroende av att anställa personal eller anlita underentreprenörer i början. När du sedan fått erfarenhet och skapat dig ett gott rykte är det dags att växa. Mer om detta i steg X.
 
Checklistor för städning av kommersiella lokaler kan du ladda ner gratis på http://www.abljungquist.se/. Där finns exempelvis checklistor för städning av sjukhus, storkök, skolor, hotell, butiker m.m.

Vill du veta mer? Informationen är hämtad från boken ”Starta och driv ditt eget städföretag”. Läs mer om den här.