Investeringar är i allmänhet inte stora för städföretag

När man startar upp ett nytt städföretag kan det vara klokt att börja med att arbeta hemifrån. Du kanske har ett bra arbetsrum för telefonkontakter, offertskrivning och annan administration. Du kanske kan ha nödvändig städutrustning och allt städmaterial i eget garage. Du kanske kan anlita  någon vän för att göra webbdesign för din nya hemsida. Investeringarna vid starten kommer därmed att vara minimala. Fokus kommer i början att ligga på att få igång uppdrag och därmed intäkter och likviditet.

När ekonomin tillåter kommer kan du åta dig specialstädningar som fordrar antingen investeringar i större maskiner eller att du ligger ute med hyreskostnader under en tid då du ännu inte fått betalt av dina kunder. På sikt kanske du kommer att flytta verksamheten till en extern lokal vilket då kommer att medföra vissa investeringar i möbler och utrustning.

Vill du veta mer? Informationen är hämtad från boken ”Starta och driv ditt eget städföretag”. Läs mer om den här.