vad är inventarier?

Inventarier är de tillgångar som ditt företag avser att använda under flera år t ex maskiner, bilar, kontorsutrustning mm.