vad är en intäkt?

Intäkt är en inkomst som hänförs till en viss redovisningsperiod i regel ett räkenskapsår.