varorna i ditt varulager går ner i värde

Om varorna i ditt varulager går ner i värde på grund av att varorna blivit omoderna, skadade mm. så kallas detta inkurans.