från att ha varit inredare

En Inköpare köper in varor och tjänster och kallas ibland också upphandlare. De inköpare som jobbar inom offentlig sektor, till exempel i en kommun, kallas oftast för upphandlare. Inom privata företag kallas de inköpare. Både inköpare och upphandlare kan också vara anställda inom konsultföretag och bemanningsföretag där deras tjänster hyrs ut till de företag och organisationer som har behov av deras kompetens.