Om ditt företag eller du själv säljer värdepapper eller en fastighet så beräknas skatten på realisationsvinsten med utgångspunkt från anskaffningskostnaden, vilket brukar kallas för ingångsvärdet.