vad är humankapital?

Humankapital är de anställdas samlade kompetens och arbetsförmåga. Ett begrepp som var väldigt populärt att redovisa i företagens årsredovisningar tidigare.