Se Checklistor från handikapporganisationerna

på denna hemsida http://www.lj.se/infopage.jsf?nodeId=31539&childId=3466