är en vanlig utbildning för managementkonsulter

Om man skulle sätta upp högskolebakgrunden bland de managementkonsulter som finns i dag i prioriterad ordning så kommer det med stor sannolikhet se ut ungefär så här:

  1. Examen från både Handelshögskolan i Stockholm och KTH (Kungl. Tekniska Högskolan)
  2. Examen från enbart Handels i Stockholm
  3. Examen från LTH eller CTH
  4. Examen i Industriell Ekonomi och Organisation från Stockholm, Lund eller Linköping.

Många managementkonsulter har således en mycket hög utbildningsnivå. På det konsultföretag där jag har jobbat under många år hade dessutom ca 20 % av de anställda lagt fram sin doktorsavhandling eller höll de parallellt med sitt jobb som managementkonsult på med att doktorera. Jag kommer i kommande avsnitt att visa på flera vägar att bli managementkonsult utan denna massiva akademiska bakgrund.

Det här har hämtats från boken med 250 tips för managementkonsulter och andra konsulter. Kolla boken genom att klicka här.