Handelsbolag för städbolag – fördelar och nackdelar

Fördelar:

 • Handelsbolag är den ena naturliga företagsformen om du jobbar tillsammans med en eller flera andra. Den andra är aktiebolag som jag återkommer till lite längre fram. Ett handelsbolag är lätt att starta och lätt att formalisera med ett avtal.
 • Genom att du har samarbetspartners har du möjligheter att diskutera olika idéer med någon innan ni gemensamt fattar beslut.
 • Det är oftast lättare att ta lån i bank när man är två eller flera personer.
 • Många upplever det som betydligt roligare när man jobbar tillsammans med någon än när man är ensam.
 • Att jobba i form av ett handelsbolag kan ge mer prestige än om du har en enskild firma. Det är ett bolag med ett eget organisationsnummer skilt från ditt personnummer.
 • Om du bedriver aktiv näringsverksamhet och din verksamhet går med vinst får du från Försäkringskassan sjukpenning när du är sjuk, föräldrapenning när du tar ut barnledighet och sjukpenning när du är hemma med sjukt barn.
 • Det finns inget krav på kapital i bolaget annat än det du behöver för att driva själva verksamheten.

Nackdelar:

 • Ekonomin i ett handelsbolag är lika integrerat med den personliga ekonomin som i enskild firma. Det betyder att båda eller samtliga partners solidariskt står för skulder och skatter, något som kan skapa konflikter om någon av parterna inte har möjlighet att betala vad som krävs.
 • Om man blir oense om hur verksamheten ska bedrivas kan det uppstå besvärliga konflikter.
 • Vinsten från verksamheten delas enligt det avtal som man upprättar från början. Om det inte finns något avtal ska vinsten delas lika.
 • Olika överenskommelser mellan parterna bör absolut formaliseras i avtal och skriftliga dokument för att man ska undvika missförstånd och eventuella framtida konflikter.
 • Om en person i ett partnerskap uppför sig bedrägligt mot långivare, kunder, leverantörer, fabrikanter eller andra så är delägarna solidariskt ansvariga, vilket betyder att den andra parten också får stå för misstagen.
 • Det kan bli svårt både juridiskt och personligt om en av parterna vill dra sig ur partnerskapet. Denna situation bör man diskutera redan när man startar verksamheten.

Vill du veta mer? Informationen är hämtad från boken ”Starta och driv ditt eget städföretag”. Läs mer om den här.