Hälsa och komfort för städföretag

Kunskapen om hur man skapar en bra innemiljö i bostäder och alla sorters lokaler ökar kontinuerligt. Det gäller dels att undvika material som framkallar t.ex. allergi och liknande och dels att undvika fuktskador.

En bra ljudmiljö är viktigt för människors välbefinnande. Det gäller t.ex. de städmaskiner av olika slag som du utnyttjar.

Vill du veta mer? Informationen är hämtad från boken ”Starta och driv ditt eget städföretag”. Läs mer om den här.