också en ekonomisk term

Ordet goodwill används i dagligt tal som ett begrepp motsvarade ungefär gott rykte eller gott renommé. Men goodwill är också en ekonomisk term och i den bemärkelsen är det skillnaden mellan det någon betalar för ett företag när det säljs och det verkliga värdet på de köpta tillgångarna och skulderna. Ofta är tillgångarnas verkliga värde betydligt högre än vad de är bokförda till, t ex maskiner, fastigheter, byggnader mm. Det kan också finnas dolda reserver i patent-, förlags- och hyresrätter mm som inte är upptagna till något värde i det köpta bolagets balansräkning.