För konsultens projektledning finns IT-hjälpmedel

I takt med att managementkonsulterna blir mer engagerade i genomförande av förändringsförslag ställs ökade krav på att managementkonsulten fungerar som en skicklig projektledare. För projektledning finns numera en rad IT-hjälpmedel.

Man kan skapa en speciell webbplats där de som är engagerade i genomförandet av ett projekt kan gå in med ett password för att dela information och erfarenheter om förändringens framskridande.  Det finns programvaror för att kalkylera, göra tidplaner, göra uppföljning av kostnaderna etc. och det finns en rad planeringsprogram som behandlar alla planeringsaspekter. Här kommer några exempel:

 • Gantt project
 • Microsoft Project
 • OpenProj
 • Open Workbench
 • Projektplatsen
 • Zoho Project
 • Basecamp
 • Severa
 • Qbis
 • Bugtrack
 • VisionProject
 • Projektplatsen

Du kan pröva dig fram gratis i de flesta programmen för att se om programmet passar just dina önskemål.

Gå in på www.showdocument.com och klicka på ”Watch a Demo” så får du en demonstration av vilka möjligheter denna typ av planeringsverktyg kan ge.

Det här har hämtats från boken med 250 tips för managementkonsulter och andra konsulter. Kolla boken genom att klicka här.