vad är en gäldenär?

Gäldenär är den som är skyldig någon pengar.