är en typisk uppgift för en managementkonsult

Eller kan man specialisera sig inom en viss situation som en organisation står inför, t. ex:

  • Fusioner och samgåenden
  • Strategifrågor
  • E-handelsfrågor
  • Bantning av en organisations storlek
  • Internationalisering
  • Effektivisering
  • osv.

Det här har hämtats från boken med 250 tips för managementkonsulter och andra konsulter. Kolla boken genom att klicka här.

 
Här nedanför finns bra guider hur du lyckas som konsult

 

Varje år ges i Sverige boken Konsultguiden ut. I den listas managementkonsultföretagen i storleksordning efter omsättning. Alla dessa beskriver på sina hemsidor vilka tjänster de erbjuder kunderna.