ett omfattande och samtidigt väldigt viktigt område

Försäkringar för ditt företag och dig själv är ett omfattande och samtidigt väldigt viktigt område. Här kommer några exempel på försäkringar som eventuellt kan bli aktuella för ditt företag:

egendomsförsäkring

ansvarsförsäkring

brandförsäkring

avbrottsförsäkring

rättshjälp

För dig som person kan följande försäkringar eventuellt bli aktuella:

 

  • pensionsförsäkring (avdragsgill för företaget)
  • sjukförsäkring (komplettering av försäkringskassans skydd)
  • sjukvårdsförsäkring (garanterar sjukvård inom viss tid)
  • olycksfallsförsäkring (ekonomisk kompensation även vid invaliditet)
  • fondförsäkring (företagsägd kapitalförsäkring)
  • tjänstegrupplivförsäkring (livförsäkring riktad mot familjen)
  • trygghetsförsäkring (arbetsskadeförsäkring gällande på arbetstid)

Fråga någon specialist om råd så att du få reda på vilka – och hur stora – försäkringar som just du behöver för dig själv och ditt företag.