företagare har förpliktelser

Skyldigheter och åtaganden som du som företagare måste fullgöra.