Mrknadsför dig gratis

Den här boken handlar om hur du kan använda dig av effektiv marknadsföring för att starta företag eller utveckla ditt befintliga företag. Det finns ca 1 miljon företag i Sverige. 97 % av dessa är små, dvs. de har färre än 10 anställda. För alla dessa hänger marknadsföringen av ägaren/ledaren intimt ihop med marknadsföringen av företaget.  Därför handlar de råd och tips som finns i boken lika mycket om att marknadsföra sig själv.

Alla marknadsföringsmetoder som presenteras i boken kan du genomföra gratis och bakgrunden till boken är följande:

Jag har under mitt yrkesliv jobbat som enmanskonsult och jag har varit VD för flera företag i olika storleksklasser – det största med ca 2500 anställda. Jag har dessutom som management-konsult och outplacementkonsult hjälpt många att komma igång med egna företag eller utveckla de företag de redan har.

Jag har i dessa olika roller själv använt mig av och även sett hur andra prövat alla möjliga marknadsföringsåtgärder. En del har misslyckats, andra har varit succéer och åter andra har jag sett hur man genom att pröva sig fram efter många misstag fått de ursprungliga idéerna att fungera genom ”trial and error”. Jag hoppas att du slipper gå igenom alla de prövningar som andra tvingats till. Jag kommer i denna bok bara beskriva sådan marknadsföring som har lyckats.

Boken innehåller många olika marknadsföringsmetoder. Jag har valt att beskriva en i taget men självklart får du det bästa resultatet när du kombinerar samtliga de metoder du själv väljer att använda dig av.

I Steg I beskrivs varför du bör ha flera hemsidor och varför och hur du bör publicera dig på YouTube, Instagram, SlideShare m.m. Korsmarknadsföring går ut på att du länkar fram och tillbaka mellan dessa olika medier.

Steg II handlar om vikten av att du skriver artiklar, gästbloggar, ger ut egna e-böcker m.m. När du valt vad du vill satsa på bland dessa olika möjligheter så bör du se till att du länkar till de verktyg du plockade upp i Steg I.

I steg III och IV går jag bl.a. igenom e-brev, bloggar och hur du kan marknadsföra effektivt genom sociala medier. Samma där – välj de metoder som passar dig och din verksamhet och när du kommit igång, se till att du länkar fram och tillbaka till de metoder du valt tidigare.

Som om inte det vore nog? I Steg V får du ytterligare ca 40 sätt att marknadsföra dig och ditt företag på som är gratis. Välj de bästa för dig, pröva dem, kör för fullt och glöm inte att kombinera dem med de du tidigare valt.

Precis när jag hade skrivit färdigt den här boken så hamnade en färsk undersökning på mitt bord. Den visar vilka olika digitala marknadsföringsmetoder som används mest i USA för närvarande. De mest använda är följande:

E-brev                                                                       86 %

Marknadsföring genom sociala media                     72 %

Sökmotoroptimering                                                 70 %

Innehållsmarknadsföring                                          64 %

Det stärker mig. Det visar att jag tagit med de mest intressanta sätten att bedriva gratis marknadsföring i den här boken.

Boken handlar om marknadsföring för både varor och tjänster. Jag använder mig av begreppet ”produkter” som ett samlings-begrepp för båda dessa.

Jag vill att du är konstruktivt kritisk. Hör gärna av dig till mig när du läst boken och ge dina kommentarer – positiva eller negativa. Min ambition är att skriva bättre och bättre böcker. Hittills har jag skrivit åtta böcker som jag medvetet låter tryckas upp i begränsade upplagor. På det sättet kan jag successivt lägga till, förbättra och förnya innehållet. Det kan jag göra med tips och råd jag får från olika läsare.

Jag önskar dig lycka till på en spännande resa.

Holger Wästlund

e-postadress: holger.wastlund@gmail.com

webbsida: tips-om.se