Företagsförsäkring för stöld och brand

Företagsförsäkring omfattar stöld och brand, ansvarsförsäkring, rättskyddsförsäkring och avbrottsförsäkring. Du får ersättning genom ansvarsförsäkringen om du eller dina anställda orsakar en skada genom att ni utför ett arbete på ett bristfälligt sätt. Om din verksamhet tvingas till driftstopp och du därmed går miste om förväntade intäkter av någon anledning får du ersättning genom avbrottsförsäkringen. Rättskyddsförsäkringen kommer sällan till användning inom städverksamhet men är till för att täcka advokatkostnader och liknande om du hamnar i konflikt och blir indragen i en juridisk tvist.

Premien för din företagsförsäkring är avdragsgill i deklarationen.

Vill du veta mer? Informationen är hämtad från boken ”Starta och driv ditt eget städföretag”. Läs mer om den här.