Fastighetsbranschens utbildningsnämnd är fastighetsbranschens gemensamma organ för utbildningsfrågor

Inom fastighetsbranschen bedrivs utbildning inom företag, samt via gymnasieskolan och andra utbildningsanordnare. Branschens gemensamma organ för utbildningsfrågor är

Fastighetsbranschens utbildningsnämnd.
Fatighetsförbundet har ett policydokument ”Mål och Policydokument – yrkesroll och yrkesutbildning” som du kan ladda ner gratis på http://fastighets.se. Dokumentet beskriver förbundets syn på utbildningsfrågorna och vilka uppgifter förbundet har inom området.

Vill du veta mer? Informationen är hämtad från boken ”Starta och driv ditt eget städföretag”. Läs mer om den här.