de kostnader som inte ändras

Fasta kostnader i ditt företag består av de kostnader som inte ändras när omsättningen ökar eller minskar, t ex lokalhyra.