Fast pris – ett sätt att ta betalt för städföretag

Fast pris för din insats

innebär att ditt städföretag tar betalt med en klumpsumma för arbetet. Ofta är denna form kombinerad med att man har en checklista där man kan bocka av vad som ska ingå i uppdraget.

En kombination av löpande räkning och fast pris är ”löpande räkning med tak”. Det innebär att du har rätt att debitera för nedlagda timmar upp till ett visst max.belopp. Undvik denna form! Som leverantör av städtjänster kan du förlora genom att inte få fullt betalt om du kommer upp till ”taket” men du har inget att vinna om du är skicklig och utför ditt uppdrag under ”taket”.

Vill du veta mer? Informationen är hämtad från boken ”Starta och driv ditt eget städföretag”. Läs mer om den här.