ett typiskt specialistområde

inom inredningsverksamheten. Forskning som handlar om hur färg påverkar oss människor pågår kontinuerligt. Det är verkligen en expertkunskap hur man bäst färgsätter arbetsplatser, kommersiella utrymmen och utrymmen för avkoppling och rekreation. Källa: Boken ”Bli inredare…”