ett specialistområde inom Ledning och Organisation

Inom Ledning och Organisation erbjuder man att medverka inom bland annat följande områden:

 • · Organisation – Design och struktur
 • · Utforma roller och ansvarsfördelning
 • · Skapa en gemensam företagskultur
 • · Utforma incitamentsmodeller och belöningssystem
 • · Utveckling av ledningsgrupper och chefer
 • · Organisationsförändring
 • · Program för Executive Development
 • · Harmonisering/samordning av affärsidé, chefsidé och personalidé
 • · Integrering av medarbetarnas individuella mål och företagets behov
 • · Kompetensutveckling i verkliga projekt och processer
 • · Behovsstyrd kompetensutveckling inför exempelvis förändringar

Det här har hämtats från boken med 250 tips för managementkonsulter och andra konsulter. Kolla boken genom att klicka här.