Economic Value Added

Denna bokstavskombination står för Economic Value Added. Det har blivit ett populärt begrepp för att mäta affärsplanering och styra olika prestationer. Det uttrycker det kassaflöde som skapats i verksamheten efter att man dragit bort räntekostnaderna för det kapital som behövs för verksamheten. Som framgår av detta fokuserar denna mätmetod mycket på investerat kapital och företagets balansräkning.

Det här har hämtats från boken med 250 tips för managementkonsulter och andra konsulter. Kolla boken genom att klicka här.