EU-blomman bör du känna till om du ska driva städbolag

När du planerar ett städuppdrag kommer du att använda ett stort antal olika material och produkter. Du kan begära miljödeklarationer så att du kan bedöma vilka miljökonsekvenser som själva städningen orsakar. Av dessa deklarationer bör inte bara materialets egna miljökonsekvenser framgå utan även hur långa transporter som leveransen av det aktuella materialet eller den aktuella produkten medför.

Det finns olika symboler som avser miljömärkning. Här följer några som du bör känna till:

*  Bra miljöval (den gröna falken), administreras av Naturskyddsföreningen

 

*  Miljömärkt Svanen, Nordens officiella miljömärkning, administreras i Sverige av SIS

 

*  EU-blomman, EU:s officiella miljömärkning. Även denna miljömärkning administreras i Sverige av SIS

Denna information är hämtad från boken ”Starta och driv ditt eget städföretag”. Läs mer om den här.