är en viktig del

All erfarenhetsåterföring är viktig i byggbranschen. Studier har visat att kvalitetsfelkostnader står för 10 % av projektkostnaden. Att avsluta varje projekt med en strukturerad erfarenhetsåterföring är därför mycket viktigt. Om kvalitetsfelkostnaderna i nästa projekt minskas blir projekten mer lönsamma och tidsplanen är enklare att hålla