Entreprenör är ett begrepp

för en företagsam person, ofta i betydelsen företagsgrundare. I vidare bemärkelse används termen om en person är drivande och arbetar hårt för att nå framgång. I byggbranschen är det den som genomför en byggentreprenad. Som inredare blir du berörd av båda dessa betydelser. Du är entreprenörstypen om du sätter igång och driver ett eget inredningsföretag och du kommer i ditt arbeta att ha mycket att göra med byggentreprenörer