Energihushållning är viktigt i planeringen av ett städuppdrag

Att planera dina städuppdrag så att de blir effektiva ur energisynpunkt är viktigt dels för att skapa så lite negativ miljöpåverkan som möjligt, dels för att minska uttaget av icke förnybara energiråvaror. Om du t.ex. minskar transporterna genom att samordna nödvändiga förflyttningar av människor och varor kan du både påverka miljön positivt och göra avsevärda besparingar med tanke på energi- och driftkostnader.

Denna information är hämtad från boken ”Starta och driv ditt eget städföretag”. Läs mer om den här.