Effektivisera befintlig energiomvandling

antingen genom att minska energianvändningen eller genom att få ut mer nytta av befintlig energianvändning. Här kan en inredare påverka detta genom sina förslag. På så vis kan man få tillgång till mer energi i samhället utan att öka energiproduktionen. Därmed hushålls bättre med naturresurser, kapital och miljö.