är en vanlig verksamhet för konsulter inom management

Ekonomistyrning

Tittar man på vilka verksamheter många företag inom management arbetar med ser man att det är en stor spridning bland områdena:

  • Strategi & Affärsutveckling
  • Organisationsutveckling
  • Finansiell rådgivning
  • HR och kompetensutveckling
  • Ekonomistyrning
  • IT-strategi
  • Materialhantering, inköp och logistik

Accenture, Acando och Connecta AB har exempelvis sina största verksamheter inom IT-strategi, KPMG Advisory  Tax har sin största verksamhet inom Finansiell rådgivning osv.

Gå in på http://konsultguiden.se Där hittar du massor av intressant information.

Det här har hämtats från boken med 250 tips för managementkonsulter och andra konsulter. Kolla boken genom att klicka här.