ett sätt att presentera problem och förslag

e-learning

En stor del av managementkonsultens arbete går ut på att presentera problem och förslag, diskutera med olika parter och driva processer tillsammans med många berörda för att få till stånd en förändring. Ibland kallas t.o.m. de managementkonsulter som specialiserar sig på denna typ av genomförande och implementering för ”processkonsulter”.

I dag ersätts dock många fysiska möten med virtuella möten och vi kommer att få se betydligt mer av

 • Videokonferenser
 • e-Learning
 • Webinars
 • Onlineseminarier
 • etc.

Jag får kontinuerligt inbjudningar att delta i virtuella möten som utgår från USA. Internationella managementkonsultföretag kan på det sättet erbjuda möten, seminarier och konferenser som konsulter och andra inblandade från hela välden kan delta i.

Många företag ser stora fördelar med att ersätta eller komplettera ”vanliga” möten med virtuella möten, t.ex. e-learning. Här är några av dessa fördelar:

 

 1. Personlig interaktion. Möjligheterna för enskilda individer att vara direkt aktiva och svara på frågor, påverka konsultuppdraget på mötet och ge feed-back är goda på ett virtuellt möte även om antalet deltagare i vissa fall kan vara stort och man kan sitta i olika delar av världen.

 

 1. Ekonomisk press. Många företag och organisationer har krav på maximal lönsamhet. Det gäller att i allt man gör få ut största möjliga resultat av varje investerad krona. Då framstår virtuella möten som intressanta.

 

 1. Tidsbesparing. När instruktörer, föredragshållare och deltagare inte längre behöver resa för att mötas på en viss plats på en viss dag så vinner alla tid på detta. Deltagarna är inte borta från sina ordinarie jobb lika mycket.

 

 1. Reskostnaderna minskar. Ett mindre resande innebär att kostnader för biljetter, mat och logi minskar.

 

 1. Negativ miljöpåverkan minskar. Samtidigt som vi reser mindre så minskas också den negativa påverkan på miljön. Vi kommer med virtuella möten inte att köra bil eller flyga. Om samtidigt allt tryckt material ersätts av e-böcker eller att besökarna tar fram det som intresserar dem med ett knapptryck på mobilen eller på datorn då har vi även vunnit ur miljösynpunkt på detta. Alla konsultrapporter, konferensprogram, sammanfattningar av presentationer, diskussionsanteckningar etc. kan i ett virtuellt möte ersättas av digitalt informationsmaterial. Om vi kan minska produktionen av trycksaker så sparar vi på miljöutsläppen både för själva tryckandet och för transporten av det tryckta materialet.

 

 1. Tekniken utvecklas. Nu är vi inte längre beroende av en specialbyggd och specialutrustad studio för att genomföra t.ex. en videkonferens. Det gör man numera mellan vanliga datorer. Vi sitter på kontoret eller hemma i bostaden och deltar i konferenser.

 

 1. Presentations- och diskussionsverktygen utvecklas. De virtuella mötena kan i dag göras omväxlande med olika former av presentationsteknik som t.ex. Power Point, slideshare, video, desktop sharing, chat, undersökningsenkäter online m.m. Dessutom pågår en utveckling av olika sätt för deltagarna att nätverka med varandra via IPhone, IPad och vanliga mobiler.

 

 1. Större flexibilitet. Många deltagare har kanske svårt att vara med just vid en viss tidpunkt. En del virtuella möten fungerar så att man kan delta när det passar bäst i den egna almanackan. Man kan planera sin egen tid genom att ta del av något inslag när man har tid, man kan göra pauser eller repetera det man vill se eller höra det så många gånger man vill. Man kan helt enkelt ta till sig information och ta del av det nya i sin egen takt.

 

 1. Kostnader för lokaler och personal minskar. Ett större möte kräver konferenslokaler och personal för reception, säkerhet, städning m.m. En konferenslokal är dessutom ofta specialanpassad och utrustad med massor av dyra tekniska hjälpmedel. En sådan lokal är svår att använda till annat när den inte utnyttjas för möten och evenemang.

Det här har hämtats från boken med 250 tips för managementkonsulter och andra konsulter. Kolla boken genom att klicka här.