ett specialistområde för managementkonsulter

e-handelsfrågor

En managementkonsult specialiserar sig ofta t.ex.  inom en viss situation som en organisation står inför. Det kan vara

  • Fusioner och samgåenden
  • Strategifrågor
  • E-handelsfrågor
  • Bantning av en organisations storlek
  • Internationalisering
  • Effektivisering
  • osv.

Det här har hämtats från boken med 250 tips för managementkonsulter och andra konsulter. Kolla boken genom att klicka här.