Driftkostnad i ett städföretag, städfirma eller städbolag

Rörelsekapital

Det rörelsekapital som du behöver för att sätta igång ett städföretag består av rena driftkostnader, dvs. rengöringsmedel, förbrukningsartiklar som trasor m.m. Kostnaderna för dessa är svårare att beräkna eftersom de består av så många olika små enheter. Ett sätt är att se dessa kostnader som ett nyckeltal som sätts i relation till ditt företags omsättning. Detta nyckeltal är naturligtvis olika för olika branscher. Ett sätt att få en uppfattning är att du intervjuar några professionella städföretag för att få en grov uppfattning om en lämplig relation mellan rörelsekapital och omsättning. Här utgår jag som exempel från att rörelsekapitalet i förhållande till omsättningen är i storleksordningen 8 – 12 %, säg 10 % för enkelhetens skull. Om du planerar att ditt städföretag ska ha en omsättning på 500 000:- så bör du ha ett rörelsekapital på ca 50 000:- kronor.

Denna information är hämtad från boken ”Starta och driv ditt eget städföretag”. Läs mer om den här.