av en del av Information Management

Detta är ett område där managementkonsulter kan erbjuda experttjänster inom användning av IT för verksamhetsstyrning. Konsulten arbetar för att skapa en brygga mellan verksamhet och IT.

Inom detta område kan managementkonsulten t.ex. erbjuda följande tjänster:

  • · Tekniska IT strategier
  • · Data Warehouse design och implementering
  • · Balanced Scorecard applikationer
  • · Knowledge Management
  • · Produktutvärdering

I detta avsnitt finns beskrivningen av ett managementkonsultföretags verksamhet så som den beskrivs på företagets hemsida. Gå in på andra konsulters hemsidor och du kommer hitta en mängd olika beskrivningar av vad en managementkonsult arbetar med.

 

Det här har hämtats från boken med 250 tips för managementkonsulter och andra konsulter. Kolla boken genom att klicka här.