-formeln

DABA

DABA-formeln liknar mycket AIDA-formeln. Här står bokstäverna för

D = definiera problemet

A = acceptans av att det är rätt definition av det aktuella problemet

B = bevis att det förslag du lägger fram är ett intressant förslag

A = acceptans av det framlagda förslaget

Och därmed har begreppet DABA blivit komplett.

 

Det här har hämtats från boken med 250 tips för managementkonsulter och andra konsulter. Kolla boken genom att klicka här.