Customer Relation Management

Dessa tre bokstäver är en förkortning av begreppet Customer Relation Management och är ett samlingsbegrepp för alla de aktiviteter som har något att göra med kundrelationer och marknadsföring och som ett företag genomför. Det handlar mycket om att koppla ihop företagets olika system för prissättning, service till kunderna, säljstöd etc. Man kan kortfattat säga att CRM är förmågan att skaffa kundrelationer och att därefter behålla och utveckla dem.

Även inom detta område hittar du illustrationer om du skriver sökorden ”Bilder CRM” på Google.

Det här har hämtats från boken med 250 tips för managementkonsulter och andra konsulter. Kolla boken genom att klicka här.