vid vakans inom företaget            

chef att hyra          

     ”Chef att hyra”. När det uppstår en vakans inom en organisation eller ett företag kan en konsult ibland hoppa in och för ett tim- eller månadsarvode fungera som vikarie tills man lyckats ordna en permanent lösning. Denna metod brukar kallas för ”Chef att hyra”.

Det här har hämtats från boken med 250 tips för managementkonsulter och andra konsulter. Kolla boken genom att klicka här.