Använd checklistor i ditt städföretag

Det är bra att använda sig av en checklista när du beräknar ditt pris. Exempel på en sådana checklistor kan du ladda ner gratis från http://www.abljungquist.se/  Det minskar risken för att du glömmer någon viktig del. En sådan checklista kan tjäna som en beskrivning för uppdragsgivaren av vad som ingår i uppdraget och den kan utgöra underlag för en diskussion om uppdragsgivaren vill pruta på ditt arvode. Då kan du använda checklistan för att på ett tydligt sätt visa vad du måste ta bort om du ska kunna genomföra jobbet för ett lägre pris.

Denna information är hämtad från boken ”Starta och driv ditt eget städföretag”. Läs mer om den här.