Management Consultants

som jag känner väl till. Jag har tidigare jobbat heltid i det företaget och är numera knuten till företaget som associerad expertkonsult. På hemsidan beskrivs att man främst jobbar inom fyra områden:

  1. Strategi och företagsutveckling
  2. Verksamhetsstyrning
  3. Ledning och organisation
  4. Information Management

Det här har hämtats från boken med 250 tips för managementkonsulter och andra konsulter. Kolla boken genom att klicka här.