där du ska lösa ett ”case”

case-intervju

Det finns en speciell typ av intervjuer, s.k case-intervjuer där du ska lösa ett ”case”. Det går ut på att se hur den som söker ett jobb hanterar ett konkret problem på kort tid i en lite pressad situation. Denna form används flitigt bland managementkonsultföretagen, speciellt de större. Det är inte så konstigt – det är precis så som du kommer att få arbeta om du får jobbet. Ibland sker intervjuandet i två eller flera steg. Under det första intervjutillfället ställs frågor av den typ som beskrivs ovan och om intervjuprocessen går vidare kan nästa intervju bestå av en case-intervju.

En case-intervju kan sägas gå ut på att se hur du

  • Analyserar den information och de bakgrundsdata som du får
  • Hittar en logisk lösning på ett problem som beskrivs

Ibland görs det i grupp för att man ska se ditt sätt att samarbeta med andra.

En case-intervju går inte i första hand ut på att du ska komma fram till ”rätt” lösning på problemet. De problem som presenteras har i allmänhet inte en enda lösning. Det viktiga är att intervjuaren ser hur du angriper problemet och hur du successivt resonerar dig fram till en lösning.

Det finns en länk från KTH som i en videoinspelning demonstrerar vad en case-inervju är för något. Denna länk ger samtidigt som introduktion en bra beskrivning av hur ett av de största managementföretagen i världen är uppbyggt. Titta igenom videon på  http://kth.mirocommunity.org/video/337/caseintervju-kth-karriar. Den ger mycket information.

Eftersom de stora internationella managementkonsultföretagen använder sig mycket av case-intervjuer så har många av dessa företag case-exempel på sina hemsidor. Titta t.ex. på

Bain &Company: http://www.joinbain.com/apply-to-bain/interview-preparation/default.asp

McKinsey & Company: http://www.mckinsey.com/careers/apply/interview_tips/practice_case_studies

Där kan du öva på hur det är att bli ställd inför en case-intervju.

Det här har hämtats från boken med 250 tips för managementkonsulter och andra konsulter. Kolla boken genom att klicka här.