använde sig av lön plus påslag

Lön plus procentuellt påslag

Metoden innebär att konsulten informerar beställaren om vilken lön han eller hon har och på lönen per timme läggs ett procentuellt påslag. Denna metod anses vara förlegad. Det är en kvarleva från den tid då Byggnadsstyrelsen fanns och satte många normer inom teknisk konsultverksamhet i Sverige, bl.a. denna debiteringsform.

Det här har hämtats från boken med 250 tips för managementkonsulter och andra konsulter. Kolla boken genom att klicka här.