bör undvikas

En beställare som ska upprätta en budget för ett byggnadsprojekt ber ofta konsulter och byggföretag om ett s.k. ”budgetpris”. Eftersom många missuppfattar begreppet och tror att det är ett fast pris bör begreppet ”budgetpris” undvikas.