Se begreppen ”Rörelseresultat/omsättning” och ”Rörelsemarginal”.