ett bokslut görs minst en gång per år

Som företagare måste du göra bokslut minst en gång per år. Samtliga konton i bokföringen avslutas vid redovisningsperioden slut. Det kan vara ett delårsbokslut eller vid verksamhetsårets slut. Intäkterna och kostnaderna sammanställs i resultaträkningen och tillgångarna och skulderna sammanställs i balansräkningen. Det är med andra ord en summering av verksamheten, d.v.s. alla affärshändelser under en viss period (månad, kvartal, tertial, halvår, år) och visar bland annat företagets resultat, d.v.s. vinst eller förlust och företagets förmögenhetsförhållanden (tillgångar och skulder).

Är du intresserad av att starta eget?

Här får du ett värdefullt tipsbrev gratis som handlar om ”ÅTTA SÄTT ATT MARKNADSFÖRA DIG GRATIS”. Fyll i ditt förnamn och din e-postadress så skickar vi ett mail till dig så fort vi kan.

Fel: Kontaktformulär hittades inte.

Holger Wästlund