Beställaren för ett inredningsprojekt

är den person som fattar beslut att starta ett projekt och skriver beställningen eller projektdirektiv. Beställaren har det slutliga ansvaret för projektets resultat genom att:

  • Uttala behoven.
  • Formulera och godkänna målen.
  • Utse projektledare.
  • Godkänna projektplanen.
  • Fastställa tidsplaner.
  • Leda styrgruppens arbete och hålla styrgruppsmöten.
  • Leda samarbetet med mottagaren av projektets resultat.
  • Förvalta projektresultatet.

Oftast utgör beställaren även finansiär av projektet och har då ansvar för att: