Ett typiskt specialistområde för en inredare

Som belysningsexepert gäller det att kunna mycket om ljusets fysiska och psykiska påverkan, säkerhetsfrågor och dessutom ha en del elkunskap. Ljusets betydelse för upplevelsen av en miljö är oerhört väsentlig. Källa: Boken ”Bli inredare…”