Vilken företagsform är bäst för ditt städföretag?

Det är viktigt att du noga tänker igenom vilken företagsform som är den bästa för dig och din verksamhet.

Enkelt uttryckt kan du välja mellan tre företagsformer:

  • Enskild firma
  • Handelsbolag
  • Aktiebolag

Oberoende av vilken av dessa företagsformer du väljer så kan du göra en s.k. skatte- och avgiftsanmälan direkt till Skatteverket eller via sajten www.verksamt.se. Då kan du få en F-skattesedel för din verksamhet som är förutsättningen för att dina kunder ska kunna utnyttja RUT-avdraget.

Vill du veta mer? Informationen är hämtad från boken ”Starta och driv ditt eget städföretag”. Läs mer om den här.