vad är ett basbelopp?

Basbelopp är det belopp som används när man till exempel räknar ut studiebidrag och försäkringsersättning. Beloppet justeras varje år beroende på de prisändringar som sker i samhället.